Studi di storia pugliese in onore di Nicola Vacca

Studi di storia pugliese in onore di Nicola Vacca